Regelsæt for Kølhøjhus

Her kommer regler for anvendelse af Kølhøjhus Spejdercenter

  • Kølhøjhus er røgfri, derfor må der kun ryges udenfor, anvend de opsatte askebægere
  • Hvis der udøves hærværk på bygningen, udføres reparation af Kølhøjhus faste håndværker, på lejers regning