Grunden

Kølhøjhus Spejdercenters grund er på 9 tønder land.

Grunden er tilsået med græs, samt der er foretaget mange beplantninger.

På grunden er der et mindre vandhul, samt flere større stationære bålpladser.

Der forefindes rafter på Kølhøjhus Spejdercenter, skal du anvende mange rafter, så kontakt udlejer, for at være sikker på der er nok